balczom bejegyzései

Magyarország legnagyobb kutatási szélcsatornája épül a budapesti Műegyetemen

Projektindító sajtóközlemény, 2018. január 30.

Az „Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása” című projektben a BME kutatómérnökei új, Magyarországon egyedülálló szélcsatorna laboratóriumot hoznak létre épület- és környezeti aerodinamikai vizsgálatok elvégzése céljából.

Bővebben…

Dr. Hincz Krisztián PhD, egyetemi docens

BME Építőmérnöki Kar   |   Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

Feladat a pályázatban

Megadja a tervezett szélcsatorna modellkísérletek  követelményeit a szélcsatorna tervezési fázisában, hogy a kísérletek a szélcsatornában valóban realizálhatóak legyenek. Az infrastruktúra elkészülte után kutatócsoport-vezetőként szélcsatorna-méréseket kezdeményez a kutatási témában.

A pályázatban releváns kutatási témája

Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek numerikus analízise. Ponyvaszerkezetek szélterhének vizsgálata merev és rugalmas modelleken.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Krisztián Hincz, Mauricio Gamboa-Marrufo: Deformed Shape Wind Analysis of Tensile Membrane Structures, JOURNAL OF THE STRUCTURAL ENGINEERING 142:(3) Paper 04015153. 5p. (2016)

D. Hegyi, I. Sajtos, Gy. Geiszter, K. Hincz: 8-node Quadrilateral Double-Curved Surface Element for Membrane Analysis, COMPUTERS & STRUCTURES 84: PP. 2151-2158. (2006)

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10002172

Történeti épületek aerodinamikai problémáinak vizsgálata

A történeti és műemléképületeknek a mai építési szokásoktól eltérő formai kialakítása és egyedisége miatt nem, vagy csak durva becslésként használhatók a szakirodalomban, szabványokban található, a szélteher meghatározására javasolt adatok. Ezen épületek rekonstrukciójánál, felújításánál azonban sokszor nélkülözhetetlen a szélteher pontos ismerete. Bővebben…

Magas épületek szélterhelésének meghatározása

Az épületmagasság növekedésével az épületet érő szélhatás válik az egyik legjelentősebb terheléssé, amelyre az épületet méretezni kell. Míg egyszerű alak esetén a vonatkozó területi szabványok (EUROCODE, ASCE stb.) nagy biztonsággal teszik lehetővé a szélteher meghatározását, addig a szélcsatorna modellkísérletekkel komplex épületalak esetén is pontosan – így építési költséget megtakarítva – határozható meg a szél hatása az épületre. Bővebben…

Többszörös belső határréteg szimulációja tófelszín felett

A tavi környezet egyik alapvető fizikai tényezője a szél. Nádassal benőtt tavaink energiamérlegében és szél keltette áramlásaiban meghatározó az a körülmény, hogy a tópart vagy a nádasöv felől érkező szél következetesen felgyorsul a nyílt tófelszín fölött. Ennek a magyarázata ismert: a szél útja mentén minden érdességi ugrás alatt belső határréteg alakul ki. A kutatás egyik fő kérdése, hogy a különböző belső-határréteg modellek milyen pontossággal alkalmazhatók a szélmérések térbeli interpolációjára vagy a durvább felbontású előrejelző modellek mezőinek leskálázására. Bővebben…

Változó borítottságú és domborzatú felszínek felett kialakuló légköri határréteg áramlások modellezése

A turbulens légköri határrétegek számszerű modellezése egyre fontosabbá válik a környezetvédelemben, növekvő létjogosultságát elsősorban a levegőminősség javításában, a szélenergia kiaknázásában, és a klíma-tudatos várostervezés megvalósításában betöltött szerepének köszönheti. A számszerű modellek fejlesztése során fontos, hogy jó minőségű mérési adatok álljanak rendelkezésre a modellparaméterek hangolására és a modell kvantitatív ellenőrzésére. A modell fejlesztés céljaihoz illeszkedő, szisztematikusan végzett szélcsatorna kísérletek által szolgáltatott mérési adatok nagyban hozzájárulnának az általunk fejlesztett számszerű modellek javulásához. Bővebben…

Baleseti szennyezés légköri terjedésének vizsgálata

Balesetek során, vagy szándékosan a légkörbe kerülő légszennyező anyagok terjedésének előrejelzése komoly segítséget nyújthat az intézkedő katasztrófavédelmi szerveknek. Az erre alkalmazott gyors előrejelző numerikus modellek validációjában kulcsszerepe van a helyszíni mérés mellett a szélcsatorna-modellkísérleteknek. Bővebben…